ترخیص کالا سهای

رکاب زدن برای جنگل‌های زاگرس

اورامان

اورامان

رکاب زدن برای نجات جنگل‌های زاگرس

 

محمد تاجران با همکاری گنجه پشتیبان زیست بوم در ادامه چالش آستارا – چابهار و پویش تهیه تجهیزات انفرادی اطفای حریق برای گروه‌های مردمی فعال در جنگل‌ها‌ی زاگرس، سفری دیگر را در امتداد زاگرس شروع کرده است این سفر از ابتدای کوه های زاگرس (محدوده سردشت) تا انتهای زاگرس (هرمزگان) ادامه خواهد داشت.

پویش نجات جنگل‌های زاگرس

محمد تاجران در صفحه شخصی خود گفته است: «در راستای این پروژه با گروه‌های مردمی دیدار خواهم داشت و در صورت امکان کارگاه‌های آموزشی (در زمینه اطفای حریق توسط دوستانی که تخصص دارند) برگزار خواهد شد و ابزاری هم که تهیه شده توزیع خواهد شد. همزمان خودم کماکان کارگاه‌های آموزشی برای کودکان را خواهم داشت البته دورهمی‌ها و گفتگوهای انتقال تجربه سفر. ادامه مسیر سفر را  این گونه ارتباط ها مشخص خواهد کرد و مسیر مشخصی برای پیمودن ندارم و اولویت من ارتباط با گروه ها و البته زیبایی طبیعت خواهد بود. این پروژه کماکان با همکاری گنجه پشتیبان زیست بوم انجام خواهد شد و دوستان عزیزم در گنجه زحمت تهیه تجهیزات را کشیده‌اند.«

رکاب زدن از آستارا تا چابهار برای نجات جنگل‌های زاگرس

اشتراک گذاری

Exit mobile version