خدمات

im&ex

صادرات و واردات

صادرات کالا و بازاریابی با بهترین شرایط و واردات کالا از مرحله خرید تا تحویل به مشتری

meeting

مشاوره در امور گمرکی

تخصص سالها تجربه و علم و آگاهی در زمینه امور گمرکی

clearance

ترخیص کالا

ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور در کمترین زمان

transit

ترانزیت کالا

ترانزیت داخلی و خارجی کالا

سازمان های مرتبط


http://www.20script.ir