• سهای تجارت

    سهای تجارت

    ترخیص کالا

    صادرات و واردات

    مشاور امور گمرکی

    امور بازرگانی و گمرکی

سهای تجارت

خدمات بازرگانی سهای

سال‌ها‌ تجربه و علم و تخصص در گستره بازرگانی خارجی و امور تخصصی گمرکی و ترخیص کالا با دانش به روز در زمینه قوانین و مقررات جاری بازرگانی و گمرکی و مشاوره‌های تخصصی در امور گمرکی، واردات و صادرات کالا و امور بازرگانی و ترخیص کالا

خدمات

مشاوره در امور گمرکی

تخصص سال‌ها تجربه و علم و آگاهی در زمینه امور گمرکی

ترانزیت کالا

ترانزیت داخلی و خارجی، قبول سفارش خرید کالاهای تجاری و صنعتی از چین

صادرات و واردات

صادرات کالا و بازاریابی با بهترین شرایط و واردات کالا از مرحله خرید تا تحویل به مشتری

ترخیص کالا

ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور در کمترین زمان

سازمان‌های مرتبط