علوم هفتم زکریای رازی

سوالات بخش اول 

اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن

به سوالات زیر پاسخ دهید

۱ _ تبدیل علم به عمل را ….. گوییم

۲ _ تعریف کنید:
جرم:
وزن:
چگالی:

۳_ یکای کمیت های جرم، وزن، چگالی، طول، حجم و زمان را بنویسید.

الف- جرم ….. ب- وزن …… ج- چگالی …. د- طول …..
ه‍- حجم ….

۴- اینکه جسمی در آب فرو رود یا روی آب شناور بماند به کمیتی به نام …… بستگی دارد.

۵- بهترین راه درستی یا نادرستی یک پیش بینی طراحی آزمایش و بررسی نتایج آن است . ( درست – نادرست )

۶-  دقت در اندازه گیری به چه مواردی بستگی دارد ؟

۷- خود را بیازمایید و فعالیت صفحه ۱۰ کتاب را انجام دهید

لینک زیر را باز کنید و در آزمون بخش اول شرکت کنید

آزمون بخش اول علوم هفتم مدرسه زکریای رازی

 سوالات فصل سوم و چهارم – اتم‌ها – مواد پیرامون ما

۱- تعریف کنید
الف-اتم

ب- عنصر

ج- ترکیب

د- آلیاژ

۲- جاهای خالی را پر کنید

مولکول آب از اتم های …. و …. تشکیل شده است
مولکول دی اکسید کربن از اتم های …. و …. تشکیل شده است
اتم ها از ذرات …. و …. و …. تشکیل شده‌اند

3- سه ماده که از نفت خام بدست می‌آید نام ببرید.

4- ویژگی‌های فلز مس را بنویسید

5-  آیا چگالی فلزها با هم برابر است؟

6- مواد زیر را برجسب چگالی آنها از کمتر به بیشتر مرتب کنید

آب – چوب – آلومینیوم – فولاد – هوا – طلا-

7- در ساخت وسایل ریز از چه موادی استفاده می‌شود؟ چرا؟

الف- کلاه ایمنی

ب- راکت تنیس

ج- کلاه ایمنی

8-  الف- فولاد زنگ نزن از ترکیب فلزهای ….. و …. و … بدست می آید
ب- چدن از ترکیب …. و …. بدست آمده است .

لینک زیر را باز کنید و در آزمون فصل سوم شرکت کنید.

آزمون فصل سوم علوم هفتم

لینک زیر را باز کنید و در آزمون فصل چهارم شرکت کنید.

آزمون فصل چهارم علوم هفتم

سوالات فصل پنجم و ششم 

۱- مراحل تولید آهن از سنگ معدن را بنویسید
۲- دو مورد از مزایا و معایب بهره برداری از یک معدن در محل نزدیک به زندگی خود را بنویسید
۳- سه راه برای محافظت از منابع طبیعی پیشنهاد دهید
۴- مهم ترین منابع آلودگی رودخانه ها کدامند و چه مشکلاتی ایجاد می کنند

5- مزایا و معایب ساخت یک سد را بنویسید
6- سه مورد اهمیت دریاچه ها را نام ببرید
7- چرخه آب را مختصر توضیح دهید
8- کامل کنید
الف- ظروف چینی را از …… و شیشه را از ….. می‌سازند
ب- بیش از …. درصد زمین را از فراگرفته است
ج- به مجموعه آب های موجود در اتمسفر سطح و درون زمین ……. می‌گوییم.
د- آب کره شامل …. و … و…. می‌باشد
ه‍-  حدود ۹۷ درصد آب کره را …. تشکیل داده اند
ی- جزر و مد در اثر ….. بوجود می آید و به بالا آمدن آب دریا … گفته می‌شود.

سوالات بخش چهارم 

۱- وزنه برداری با وارد کردن ۳۰۰۰ نیوتون وزنه ای را به ارتفاع ۲ متر بالا می برد کار انجام شده توسط این وزنه بردار چند ژول است ؟
۲- در چه حالتی نیروی وارد شده به یک جسم منجر به انجام کار نمی‌شود؟
۳-سه صورت از انواع مختلف انرژی ها را بنویسید

۴- مقدار انرژی جنبشی به دو عامل بستگی دارد . آن دو کدامند ؟

۵-  دو نوع از انواع انرژی تجدید پذیر و دو نوع تحدید ناپذیر نام ببرید

۶- سه روش انتقال گرما را نام ببرید ؟

۷- کدام مورد بیشتر انرژی خورشید را جذب می‌کند؟ چرا؟
الف- آسفالت
ب- آینه

۸- در یک خانه یا اتاق از چه روش‌هایی میتوانیم اتلاف گرما را به حداقل برسانیم؟

۹-کامل کنید
الف-وزنه برداری با وارد کردن ۱۰۰۰ نیوتون یک وزنه را تا ارتفاع ۱.۵ متری بالا می‌برد و آنرا سرجای اولش قرار میدهد کار انجام شده توسط این ورزشکار …… ژول می‌باشد
الف- ۲۰۰۰ ژول    ب- صفر

ب- در یک چراغ قوه انرژی …. ذخیره شده در باتری به انرژی …. تبدیل میشود پس از آن لامپ انرژی ….. به انرژی …… و …… تبدیل می کند .

ج- کتاب روی طبقه بالایی قفسه دارای انرژی …… است .

د-یک فنر کشیده شده دارای انرژی ….. می‌باشد

ر-  انواع سوخت ها و مواد غذایی دارای انرژی …… می باشند.

ز- قانون ……… می‌گوید: انرژی هیچگاه بوجود نمی‌آید و  از بین نمی‌رود تنها از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شود.
سه نوع از انواع انرژی های تجدید پذیر را نام ببرید

ط- انرژی …… تقریبا منبع تمامی انرژی هاست.

و- انرژی گرمایی نهفته در زیر سطح زمین را انرژی …. می گوییم

ه‍-  آب ذخیره شده در پشت یک سد دارای انرژی …. می باشد که از آن برای تولید برق استفاده می‌کنیم و به آن انرژی … گفته می‌شود.

ی- انرژی خورشید از طریق روش …. به ما منتقل می‌شود

10- معایب سد سازی دو مورد نام ببرید.

11- فواید دریاچه‌ها سه مورد بنویسید.

12- چگونه خورشید منبع باقی انرژی‌هاست؟

13- روش‌های انتقال گرما کدام است؟ سرعت انتقال گرما در کدام یک بیشتر است؟

سوالات بخش پنجم فصل یازدهم 

۱- سلول (یاخته ) چیست ؟

۲-  سه اندامک در سلول (یاخته) را نام ببرید

۳- وظیفه غشاء در سلول چیست؟

۴- وظیفه هر کدام از اندامک‌های زیر را در سلول بنویسید
سیتوپلاسم
هسته
میتوکندری ( راکیزه)
ریبوزوم
واکوئل
شبکه آندوپلاسمی
دستگاه گلژی

۵- دو تفاوت سلول گیاهی و جانوری را بنویسید

سوالات بخش پنجم فصل دوازدهم  و سیزدهم 

۱- بدن برای ساخت ماهیچه به ….. نیاز دارد
جواب: پروتئین

۲- ویتامین ها به دو گروه،  محلول در آب و …..   تقسیم می‌شوند
جواب: محلول در چربی

۳-  ویتامین C و ویتامین های B محلول در …. و ویتامین های A  و D  محلول در ….. هستند.

۴- ویتامین C در سلامت پوست و لثه نقش مهم دارد (درست نادرست)

۵- چند غذا نام ببرید که آهن دارند.
جواب:  گوشت، تخم مرغ، جعفری، عدس

۶-چند خوراکی نام ببرید که حاوی ویتامین های C و B و A و D باشند

سلولز منبع تامین انرژی بدن است (درست – نادرست )

7- .مواد غذایی دارای پروتئین را سه مورد بنویسید

8-ویتامین‌های محلول در آب و محلول در چربی کدام‌اند؟

9- ویتامین …… سبب تقویت بینایی می‌شود.

10- پروتئین‌ها از ……………………. ساخته شده‌اند.

11- در ساختا گلبول‌های قرمز خون عنصر …….. وجود دارد . جواب (آهن)

12- بزرگترین سرخرگ بدن چه نام دارد؟ (جواب: آئورت)

13- تفاوت سرخرگ و سیاهرگ دو مورد نام ببرید.

14- خون از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

15- سلول‌های خونی را نام برده وظیفه هر کدام را بنویسید

16- وظیفه کلیه‌ها در بدن چیست؟

17- کار کبد …………….. و ……. است.

اندامک‌های سلول

اندامک‌های سلول

سلول گیاهی - جانوری

تفاوت سلول‌های گیاهی – جانوری

ترکیبات خون - سلول‌های خونی

ترکیبات خون – سلول‌های خونی

علوم هشتم زکریای رازی

علوم نهم زکریای رازی