تعرفه‌های گمرکی

فایل تعرفه‌های صادرات و واردات سال ۱۴۰۱

کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۷

جستجو شناسه ارزش TSC گمرک

دریافت فایل ها کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1394
دریافت مقررات صادرات و واردات
دریافت حیوانات زنده، محصولات حیوانی
دریافت محصولات نباتی
دریافت چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی، فرآورده های …
دریافت محصولات صنایع غذایی، نوشابه ها، آبگون های الکلی و …
دریافت محصولات معدنی
دریافت محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن
دریافت مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیاء …
دریافت پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، اشیاء
دریافت چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای، …
دریافت خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت
دریافت مواد نسجی و مصنوعات از این مواد
دریافت کفش، کلاه، چترآفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق و تازیانه، …
دریافت مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا ,…
دریافت مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات …
دریافت فلزات معمولی و مصنوعات آنها
دریافت ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزاء و قطعات آنها و …
دریافت وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها
دریافت آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل،…
دریافت اسلحه و مهمات، اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
دریافت کالاها و مصنوعات گوناگون
دریافت اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه
دریافت ضمائم شماره 1 -6
دریافت ضمائم شماره 7-8