خدمات

خدمات

 • صادرات و واردات – ترخیص کالا- مجوز بازرگانی
 • مشاوره تخصصی امور گمرکی
 • قبول سفارش خرید کالاهای تجاری و صنعتی از چین
 • ترخیص کالا و انجام تشریفات گمرکی
 • واردات کالا از ثبت و سفارش تا ترخیص
 • ثبت سفارش و اخذ مجوزهای ورود کالا
 • ترخیص کالا از گمرکات تهران در کمترین زمان با کمترین هزینه
 • حمل و نقل و ترانزیت داخلی و خارجی و انجام امور گمرکی و ترخیص کالا
 • ثبت سفارش واردات کالا در سامانه ثبتارش بازرگانی و سامانه جامع تجارت ایران
 • اخذ مجوزهای واردات کالا
 • بازرسی و مجوزهای استاندارد اجباری
 • مجوزهای وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی