پویش مردمی گذرگاه امن یوز

طرح ایمن سازی جاده عباس‌آباد برای عبور یوزپلنگ ایرانی پروژه‌ای است با هدف ایمن سازی جاده میامی عباس‌آبادبرای عبور امن یوزپلنگ ایرانی

تاکنون یوز در اثر برخورد با اتومبیل در جاده‌ی تهران-مشهد تلف شده اند در حالی که کمتر از ۳۰ یوز آسیایی در دنیا مانده است. ایمن نبودن جاده‌ی تهران-مشهد در منطقه‌ی عباس آباد، در حال حاضر مهم‌ترین و اصلی‌ترین علت انقراض یوزپلنگ در ایران است که اگر به سرعت ایمن نشود، آخرین یوزهای باقی مانده در ایران از بین خواهد رفت. تنها نقطه‌ای که یوز ماده در آن زندگی می‌کند در پارک ملی توران در جوار همین جاده است. هر لحظه ممکن است یوز بر اثر برخورد با اتومبیل تلف شده و انقراض یوز در ایران قطعی شود ادامه مطلب:

https://www.nazretabiat.ir/campaign/122/securing-cheetah-road

اشتراک گذاری