پویش مردمی گذرگاه امن یوز

طرح ایمن سازی جاده عباس‌آباد برای عبور یوزپلنگ ایرانی پروژه‌ای است با هدف ایمن سازی جاده میامی عباس‌آبادبرای عبور امن یوزپلنگ ایرانی تاکنون یوز در اثر برخورد با اتومبیل در جاده‌ی تهران-مشهد تلف شده اند در حالی که کمتر از ۳۰ یوز آسیایی در دنیا مانده است. ایمن نبودن جاده‌ی تهران-مشهد در منطقه‌ی عباس آباد،

ادامه مطلب