آیا همه انرژی‌های تجدیدپذیر، پاک و سبز محسوب می‌شوند؟

فن آوری های مختلف تولید انرژی نیز مثل همه راهکارهای فنی دارای مزایا و معایبی هستند. چرخه تولید انرژی آثار متعدد و مخربی بر طبیعت می گذارد که از میان این آثار می‌توان به تولید گازهای گلخانه‌ای منجر به گرمایش_زمین، مصرف و آلوده کردن آب، و همچنین تخریب زمین و زیست بوم اشاره کرد. نمودار

ادامه مطلب