متاورس آینده اینترنت

متاورس، وضعیتی که قرار است جانشین اینترنت کنونی شود  در آینده‌ای دور یا شاید نزدیک‌تر از آنچه تصور می‌کنیم، دنیای فیزیکی ما به حجم بی‌نهایت عظیمی از داده تبدیل می‌شود که می‌توان آن‌ها را با کامپیوتر پردازش کرد، روی‌ آنها کلیک کرد یا  میان آن‌ها قدم برداشت و مانند سرچ گوگل، جستجو کرد. در این

ادامه مطلب