رکاب زدن برای جنگل‌های زاگرس

رکاب زدن برای نجات جنگل‌های زاگرس   محمد تاجران با همکاری گنجه پشتیبان زیست بوم در ادامه چالش آستارا – چابهار و پویش تهیه تجهیزات انفرادی اطفای حریق برای گروه‌های مردمی فعال در جنگل‌ها‌ی زاگرس، سفری دیگر را در امتداد زاگرس شروع کرده است این سفر از ابتدای کوه های زاگرس (محدوده سردشت) تا انتهای

ادامه مطلب